پارتیشن آلومینیومی | سیستم پارتیشن بندی | معرفی

پارتیشن بندی در عین زیبایی، بهترین، سریع ترین و آسان ترین راه برای استفاده بهینه از فضای در دسترس است. سیستم پارتیشن بندی آلومینیومی آساش از مستحکمترین سیستمهای پارتیشن بندی می باشد وقابلیت نصب کرکره قابل کنترل بین جداره های شیشه آن نیز وجود دارد.